Projekty

V rámci nášho 2-ročného fungovania máme za sebou niekoľko úspešných projektov, vďaka ktorým sme našim deťom a zároveň aj našim rodinám mohli pomôcť pri financovaní liekov, potrebných doplnkov zdravej výživy, rôznych terapií, intenzívnych rehabilitačných pobytov doma i v zahraničí. Pomohli sme zakúpiť potrebné špeciálne pomôcky a hračky, ktoré našim deťom pomáhajú v napredovaní.

V roku 2019 sme sa prvýkrát spojili a realizovali sme prvý charitatívny kalendár pre rok 2020. Tento rok sme naň nadviazali a rozbehli tradíciu, vďaka ktorej môžeme život malých bojovníkov priblížiť a predstaviť ich vám ostatným. Vytvorili sme krásne dielo v podobe ďalšieho charitatívneho kalendára pre rok 2021, zriadili sme transparentný účet, z ktorého budú peniaze z našich aktivít rovným dielom prerozdelené medzi všetky deti. Vytvorili sme oficiálny web www.snivamespolu.sk, kde viete o nás nájsť všetky potrebné informácie. Sme aktívni na sociálnych sieťach a veľmi nás teší rozrastajúci sa počet ľudí, ktorí nás sledujú a podporujú.