Kontakt

Názov združenia: Snívame spolu
Sídlo: Malé Bierovce 139
913 05 Adamovské Kochanovce
Slovenská republika

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53586425
DIČ: 2121490668

IBAN: SK8783300000002801986796 (bežný účet)
IBAN: SK5983300000002701986799 (transparentný účet)
NÁHĽAD NA TRANSPARENTNÝ ÚČET TU

Korešpondenčná adresa:
Snívame spolu
Malé Bierovce 139
913 05 Adamovské Kochanovce
Slovenská republika

e-mail:
snivamespolu@snivamespolu.sk

Kontakty:
predseda: Nikola Juračková
nikola@snivamespolu.sk
+421 908 238 371

revízna komisia:
Mgr. Lucia Varholy
lucka@snivamespolu.sk
+421 910 114 031

FACEBOOK: https://www.facebook.com/snivamespolu

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/snivamespolu/